Okenní folie

Okenní folie se v reklamě využívají k polepu výloh, oken a také v neposlední řadě na dopravní prostředky. Základní výhodou je vytvoření velké atraktivní plochy pro reklamní motiv při celopolepu vašeho auta včetně oken při zachování průhlednosti z vnitřní strany. Ovšem je třeba si uvědomit, že mezi jednotlivými typy těchto folií jsou velké rozdíly, které mají vliv na grafiku, životnost.