Instalace reklam

Zajišťujeme instalace reklam a s tím související servisní služby:

výrobu reklamních materiálů a tiskovin
distribuci reklamních materiálů
instalace a deinstalace reklamních materiálů
skladování reklamních materiálů pro opakované použití
servis reklamních nosičů (instalace, opravy, čištění)

pozadi_prezentace_instalace_reklam